TEMA

Enso, betydelsen av zencirkeln

Enso, betydelsen av zencirkeln


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Enso, den traditionella betydelsen av Zen-cirkeln och dess deklinationer i modern kultur. Valet av betydelse för att få en tatuering och dess symbolik i Zen-buddhismen.

Ensō (på japanska: 円 相) är ett ord som betyder cirkel och innehåller en djup och väl rotad mening i Zen-buddhismen. Betydelsen är en symbol för belysning, oändlighet och det absoluta universum. Hur Zen-filosofin representerar allt (universum) och ingenting (absolut tomhet). Låt oss tillsammans se vad dessa saker betyder och varför många väljer det som ett ämne för en tatuering.

Enso, betydelsen av zencirkeln

Det japanska ordetEnso, skrivet korrektEnsō, det betydercirkel. Dess betydelse är inte så mycket relaterad tillcirkelsymbolmen vad det representerar iZen-filosofi.

Dezen buddhisminnehållerenso, cirkelsymbol, amenandedjup och komplex.

L 'Ensōdet representerar belysning, styrka, universum. Vid första anblicken kan det verka som en enkel cirkel men man tror att en persons karaktär och attityder avslöjas fullständigt genom att han drar dettacirkel.

Kort sagt, även ombetydelse av meningär universell, allaensoden är unik och innehåller själva kärnan hos den person som designar den.

Enso buddhism

Enso är en helig symbol i zen buddhism, och används ofta av Zen-mästare som en signatur i sina verk.

Så signerar alla Zen-mästare sina verk med samma symbol? Vid första anblicken kan det verka som ett slagsstandardiseringmen det är inte alls. Som sagt, var och enenso-symboldet är unikt och hansmenandeindivid kan inte ignorera handen från Zen-mästaren eller konstnären som drar den.

Till exempel ritar vissa betydelsen med en öppning i cirkeln medan andra slutför den. Vissa gör perfekt slutna, harmoniska linjer, medan andra lämnar någon form av"Bläckutstryk". Vilket val som helst kansymboliseranågot och döljer dess mening. Öppningen kunde faktiskt understryka grunden för Zen-buddhismen, det vill säga att allt är anslutet i universum och att Zen-cirkeln inte i så fall är skild från resten av saken och är en del av en mycket större design .

Hur man ritar en enso

Dezen cirkeldesignär "lätt"att inse. Traditionellt dras Zen-cirkeln med ett enda penseldrag på rispapper eller siden. Ritningen måste utarbetas i en enda gest utan möjlighet till ändring eller korrigering.

Enso är en metafor för absolut Zen, den verkliga naturen av existens och upplysning. IZen-buddhismman tror att denna karaktär i sin djupaste äkthet endast kan dras av en mentalt och andligt fullständig person.

Enso tatuering, zen cirkel tatuering

För hans charmmenande, Zen-cirkeln, denärnso, väljs ofta som ämne för a tatuering. En zensymbol som ska tatueras på axeln, bröstet eller efter cirkulära kroppsdelar (knä, armbåge, finger ...).

Förklara innebörden avensodet är lite som att i några rader vilja förklara hela Zen-filosofin. L 'enso faktiskt symboliserar det:

  • den eviga cykliska förändringen, uttryckt av cirkeln.
  • Föreningen mellan två motsatser, uttryckt genom cirkelbanans fullhet och genom tomrummet inuti den.
  • Föreningen mellan början och slutet.
  • Styrka, universum, belysning, ogiltighet, allt och ingenting.

Om det är sant att detta är dess betydelse, är det lika sant, som sagt i förväg, att det finns många avvisningar. Dessa nyanser kan bäst användas för att göra entatueringatt det är så personligt som möjligt.

Dezen cirkeldet kan vara symmetriskt eller obalanserat, ritat med en tjock eller tunn penseldrag, med en stark eller ojämn penseldrag, stängd eller öppen ... Beroende på kreativitet och anda hos dem som vill få denna tatuering, finns det då olika avvisningar eller typer av enso "eller samma enso kan varaanpassat.


Video: Zen Mind Beginners Mind Full Audiobook By Shunryu Suzuki (Maj 2022).