Kategori Diabetes

Hur man kan övervinna sockerberoende
Diabetes

Hur man kan övervinna sockerberoende

Det är fysiologiskt att våra blodsockernivåer har smidiga svängningar; Men när vi introducerar ett mycket snabbt absorberande kolhydrat som socker, är det en mycket stor ökning av blodsockret, följt av en droppe av samma intensitet som kräver en snabb hydrat igen, vilket leder oss till detta ändlösa hjul Han ber oss om mer och mer, som tappar vår kropp och vår vitalitet, och som vi alla har upplevt mer eller mindre ofta.

Läs Mer

Diabetes

Hur man kan övervinna sockerberoende

Det är fysiologiskt att våra blodsockernivåer har smidiga svängningar; Men när vi introducerar ett mycket snabbt absorberande kolhydrat som socker, är det en mycket stor ökning av blodsockret, följt av en droppe av samma intensitet som kräver en snabb hydrat igen, vilket leder oss till detta ändlösa hjul Han ber oss om mer och mer, som tappar vår kropp och vår vitalitet, och som vi alla har upplevt mer eller mindre ofta.
Läs Mer