Kategori MILJÖUTBILDNING

26 januari Miljöutbildningsdagen
MILJÖUTBILDNING

26 januari Miljöutbildningsdagen

Den 26 januari firas världens miljöundervisningsdag, som har sitt ursprung 1975, det år då det internationella seminariet om miljöutbildning hölls i Belgrad (huvudstaden i Republiken Serbien). Konventionen fastställde principerna för miljöutbildning inom ramen för FN: s program och stadgan om Belgrad publicerades, där de grundläggande kraven relaterade till ämnet återspeglas.

Läs Mer

MILJÖUTBILDNING

26 januari Miljöutbildningsdagen

Den 26 januari firas världens miljöundervisningsdag, som har sitt ursprung 1975, det år då det internationella seminariet om miljöutbildning hölls i Belgrad (huvudstaden i Republiken Serbien). Konventionen fastställde principerna för miljöutbildning inom ramen för FN: s program och stadgan om Belgrad publicerades, där de grundläggande kraven relaterade till ämnet återspeglas.
Läs Mer