Kategori Peru

Tiden är vatten
Peru

Tiden är vatten

Wampis Nation, som består av 65 infödda samhällen, beslutade att bygga sin autonoma territoriella regering i november 2015 baserat på deras rätt till självbestämmande. Genom denna regering försöker de återta territoriell kontroll över de mer än en miljon hektar territorium den har ockuperat och upptar på ett förfäderligt sätt för att säkerställa dess bevarande.

Läs Mer

Peru

Tiden är vatten

Wampis Nation, som består av 65 infödda samhällen, beslutade att bygga sin autonoma territoriella regering i november 2015 baserat på deras rätt till självbestämmande. Genom denna regering försöker de återta territoriell kontroll över de mer än en miljon hektar territorium den har ockuperat och upptar på ett förfäderligt sätt för att säkerställa dess bevarande.
Läs Mer
Peru

Skogar som socioekosystem: ett nytt perspektiv för att närma sig skogens utveckling

Det uttryckliga erkännandet av skogar som socioekosystem i Peru är nästan inget eftersom vi är en del av en hegemonisk kunskapstradition där det var nödvändigt att separera för att veta. Men i denna segregationistiska iver har vi separerat samhället från naturen, naturen från kulturen, förnuftet från känslor, objektivitet och subjektivitet bland många andra dualiteter som styr vårt tänkande, vår diskurs och våra handlingar.
Läs Mer