Kategori Petroleum

Gratis förnybar energi för alla (Mini Documentary)
Petroleum

Gratis förnybar energi för alla (Mini Documentary)

Har det någonsin funnits någon i vår mänsklighetens historia som skulle ha möjliggjort människans dröm om att få fri och fri energi? Varför idag är det bara uppfinningar och tekniska framsteg som skjuter i höjden i teknik för datorenheter, mobiltelefoner och ändå lever vi med en föråldrad, gammal, förorenande energi utan synliga framsteg till förmån för människan?

Läs Mer

Petroleum

Gratis förnybar energi för alla (Mini Documentary)

Har det någonsin funnits någon i vår mänsklighetens historia som skulle ha möjliggjort människans dröm om att få fri och fri energi? Varför idag är det bara uppfinningar och tekniska framsteg som skjuter i höjden i teknik för datorenheter, mobiltelefoner och ändå lever vi med en föråldrad, gammal, förorenande energi utan synliga framsteg till förmån för människan?
Läs Mer